Ko išmoks vaikai?

 • Programavimo pagrindų;
 • Problemos/Sprendimo ieškojimo;
 • Pagrindinių energijos perdavimo formų;
 • Pasaulio pažinimo;
 • Praktinės matematikos;
 • Bendradarbiavimo;
 • Draugiškumo;
 • Kūrybiško mąstymo;
 • Veiksmų planavimo;
 • Gimtosios kalbos;
 • Meninės raiškos;
 • Etikos;
 • Mechaninių sprendimų taikymo;

Amžius

Vaikai priimami į šią grupę, kai jiems sukanka 8 metai tais kalendoriais metais, kuriais vyksta priėmimas į programą. (Šiuo atveju į 2017/18m. programą 2 klasę gali ateiti vaikai, kuriems sukako/sukaks 8m. nuo 2017 sausio 1d. iki 2017 gruodžio 31d.)

Vaikų skaičius grupėje.

12 vaikų

Robotika 2 klasei

Visada tai kas įdomu, traukia žinoti vis daugiau ir daugiau. Čia vaikai toliau gilins žinias robotų kūrimo srityje, gerins kalbėjimo įgūdžius, gilinsis į mokslo, technologijų ir inžinerijos klausimus, lavindami komandiškumo įgūdžius – ugdys draugiškumą, įgis algoritminio mąstymo pagrindus, rašys sukonstruotų mechanizmų valdymo programas. Įtraukiantys veikėjai kvies vaikus robotų pagalba spręsti problemas ir kurti naujus sprendimus pasitelkiant kūrybišką mąstymą. Pamokose skatinama suprasti ir pažinti savo aplinką, įvairius jos reiškinius.

Užsiėmimų programa parengta naudojant pažangią LEGO Education metodiką, atsižvelgiant į Robotikos Akademijos mokytojų sukauptą patirtį, pradinio ugdymo programas, remiantis integruotu vadovėliu “Vaivorykštė”.

Robotikos Akademijos antrokų pamoka trunka 90min. arba dvi akademines valandas. Pamokoje vaikai 1 valandą konstruoja bei programuoja, 20min. tobulina ir 10min. tvarkosi.

Kompetencijų kampai:

 • 7 m. kompetencijos
 • 8 m. kompetencijos
 

Pamokų pavyzdžiai

 
test
1. Naujiena
test
2. Mano kūnas
test
3. Diena – naktis