Ko išmoks vaikai?

 • Draugiškumo;
 • Išradingumo;
 • Pasaulio pažinimo;
 • Mechanikos;
 • Fizikos;
 • Programavimo pagrindų;
 • Praktinės matematikos;
 • Bendradarbiavimo;
 • Kūrybiško mąstymo;
 • Veiksmų planavimo;
 • Veiksmų reguliavimo;
 • Pasaulio pažinimo;
 • Gimtosios kalbos;
 • Istorijos;
 • Matematikos;
 • Meninės raiškos;
 • Etikos;
 • Anglų kalbos;

Amžius

Vaikai priimami į šią grupę, kai jiems sukanka 10 metai tais kalendoriais metais, kuriais vyksta priėmimas į programą. (Šiuo atveju į 2017/18m. programą 4 klasę gali ateiti vaikai, kuriems sukako/sukaks 9m. nuo 2017 sausio 1d. iki 2017 gruodžio 31d.)

Vaikų skaičius grupėje.

12 vaikų

Robotika 4 klasei

Šiuose būreliuose vaikams pristatomos realiame gyvenime kylančios problemos bei jų sprendimai, pateikiamos įtraukiančios istorijos bei nauji veikėjai. Konstravimo bei programavimo užduotys padeda pritaikyti turimas mokslo žinias, o komandinio darbo, bendradarbiavimo ir komunikavimo įgūdžių derinys leidžia jaunuoliams tapti savarankiškesniais, labiau pasitikėti savimi.

Vaikai įgis algoritminio mąstymo pagrindus, gilinsis į mokslo, technologijų ir inžinerijos klausimus. Edukacinė-teorinė dalis parengta remiantis bendrojo ugdymo programa, „Vaivorykštė“ vadovėliais, LEGO Education metodika bei atsižvelgta į Robotikos Akademijos mokytojų sukauptą patirtį.

Robotikos Akademijos ketvirtokų pamoka trunka 90 min. arba dvi akademines valandas. Pamokoje 20 min. trunka teorinė dalis, 40 min. konstruojama, 25 min. išbandoma ir tobulinama konstrukcijas ir 5 min. tvarkosi.

Kompetencijų kampai

 • 10 m. kompetencijos
 

Pamokų pavyzdžiai

 
test
1. Didžiosios idėjos
test
2. Viskas sukasi
test
3. Ką gali mano kūnas?