Robotika ketvirtokams

Edukacinė-teorinė dalis parengta remiantis bendrojo ugdymo programa, „Vaivorykštė“ vadovėliais, LEGO Education metodika bei atsižvelgta į Robotikos Akademijos mokytojų sukauptą patirtį. Ypatingai didelis dėmesys šiais metais vaikams bus skiriamas būtent programavimui ir pseudokodo suvokimui. Mokėdami iššifruoti pseudokodą ir konvertuoti jį į programavimo blokelius, vaikai lavins įgytą algoritminį mąstymą ir turės pagrindus programavimo programoje, su kuria dirbame ne tik mes, bet ir universitetai. Vaikai ir toliau mokysis ne tik suprasti svarbiausius programavimo blokelius, bet taip pat išmoks ir jų įvairių kombinacijų. 

Robotikos Akademijos ketvirtokų pamoka trunka 90 min. arba dvi akademines valandas. Pamokoje 20 min. užima teorinė dalis, 40 min. konstruojama, 25 min. išbandoma ir tobulinama konstrukcijas ir 5 min. tvarkosi.

Kaip vyksta būrelis?

Vaikai dirba komandoje po du, o grupėje iki 12 vaikų.
Būrelio metu vaikai žaidžia ir konstruoja naudodami LEGO "EV3" rinkinį ir kompiuterį.
Įtraukianti istorija atskleidžia dienos problemą.
Būrelio trukmė 90 min, kuri paskirstoma taip:

Ugdomų kompetencijų kampainiai

Šiuose būreliuose vaikams pristatomos realiame gyvenime kylančios problemos bei jų sprendimai, pateikiamos įtraukiančios istorijos bei nauji veikėjai, kurių metu:

Išmoks daugiau apie įvairius robotų jutiklius bei jų panaudojimą;
Gilins žinias apie roboto variklius bei jų jungimo būdus konstrukcijose;
Ugdys erdvinį mąstymą;
Gerins įgytą algoritminį mąstymą;
Lavins sukurtų mechanizmų programinį valdymą;
Priims sprendimus, kaip spręsti problemas, galinčias pasitaikyti jų kasdienybėje;
Dalinsis idėjomis su savo komandos nariais bei mokytoju, kaip išspręsti pasitaikiusias problemas;
Gilinsis į mokslo, technologijų ir inžinerijos klausimus.
Top