Mūsų komandoje jau yra
~200 mokytojų!

Mokytojų amžiaus vidurkis

26 metai

Galime didžiuotis, kad tokie jauni asmenys nori mokyti vaikus ir tapti tokiais mokytojais, apie kokius svajojo mokykloje. Mūsų mokytojai neatsilieka nuo šiandieninio pasaulio tendencijų, domisi kas patinka vaikams, kokius žaidimus žaidžia ar kokią muziką klauso, tad jiems nesudėtinga sužadinti vaikų smalsumą ir išlaikyti dėmesį pamokų metu.

Mokytojų atrinkimo principai

Noras dirbti su vaikais
Technologinės žinios
Bendravimo įgūdžiai
Pedagoginiai įgūdžiai
Pagrindinis mokytojų atrinkimo principas - nuoširdus noras dirbti su vaikais. Mūsų mokytojai pasižymi išskirtiniu technologiniu raštingumu bei smagiais bendravimo įgūdžiais. Mokyti programuoti ir konstruoti geba daugelis, tačiau pasakoti įtraukiančią istoriją, valdyti klasę pasitelkiant šiuolaikines pedagogikos, andragogikos ir psichologijos žinias gali ne kiekvienas.

Mokytojų mokymai

Robotikos akademijos
Lego Education
Pedagoginiai
Psichologiniai
Pas mus dirba tik tie mokytojai, kurie įrodė, kad moka ir gali dirbti su vaikais, yra išklausę pedagogikos bei pirmos pagalbos kursus. Be šių mokymų, mūsų mokytojai kiekvienais metais atnaujina žinias apie visą vykdomą Robotikos akademijos veiklą. Tam, kad mokytojas gebėtų sudominti vaiką, jis turi būti išklausęs ir Lego Education mokymus, kurie skirti lavinti mechanikos, loginės sekos ir problemų sprendimo įgūdžius. Mokymai yra orientuoti į darbą ir veiklą Lietuvoje, todėl mokytojams reikalingi papildomi Robotikos akademijos mokymai, kurie remiasi STEAM metodu, skirtu stiprinti mokslo, inžinerijos, technologijų, meno ir matematikos sritis. Tačiau, dirbant su vaikais mokytojas neišvengia ir konfliktinių situacijų, kurių metu jam gali padėti išklausyti psichologiniai mokymai, kurių metu mokytojas gilina žinias konfliktų sprendimo, motyvacijos kėlimo ir klasės valdymo srityse.

4 žingsnių mokytojų paruošimo sistema!

Mokytojų vertinimo sistema

Tikrinimas
Grįžtamasis ryšys
Problemų sprendimas
Tobulėjimas
Reitingavimas
Mokytojai yra tikrinami mažiausiai vieną kartą į tris mėnesius, kol pereinama pirmo ciklo programa. Po kiekvieno tikrinimo, jis gauna grįžtamąjį ryšį iš nepriklausomo vertintojo, kuris jam suteikia žinių apie vedamo būrelio kokybę, patikslina, kas gali būti tobulintina, kuriose srityse turėtų ieškoti kitų problemos sprendimo būdų, taip pat įvertinama jo kompetencijas dirbti su vaikais. Kad galėtume įvertinti robotikos mokytojų kokybę visoje Lietuvoje, jų gauti rezultatai yra reitinguojami.
Kiekvienas mokytojas - tai atskira istorija su savo unikaliais įgūdžiais ir požiūriu. Džiaugiamės atskleisdami kiekvieno geriausias savybes bei panaudodami asmenines žinias vaikų edukaciniame procese. Tad jei pas mus dirbantys būrelių vadovai įkvėps vaikus naudoti technologijas kūrybai, atradimams, o ne betiksliam klaidžiojimui internete – būsime laimingi...

Nori tapti mūsų komandos dalimi?

Parašyk mums:
karjera@robotikosakademija.lt
Top