Problemas ir klausimus mokysimės spręsti pasitelkdami inžinerinį ir mokslinį mąstymo metodąMĄSTYMO METODAI. Robotikos akademija per 6 veiklos metus išanalizavo, jog vaikai geriausia įsisavina žinias pasitelkdami Inžinerinį ir Mokslinį mąstymo metodus. Sistemingai remiantis integruoto ugdymo programa bei STE(A)M mokslais kuriame Robotikos akademijos būrelių turinį, kurį pritaikome vaikams nuo 3 metų iki 5 klasės. Per visas amžiaus grupes vaikai nuolat analizuoja problemas, ieško sprendimo būdų. Patirtis rodo, jog toks mokymo metodas leidžia vaikams udyti inžinerinį mąstymą bei naudoti jį praktikoje. Vyresnių klasių vaikai, įsisavinę inžinerinio mąstymo metodą pereina prie mokslinio mąstymo, kuris juos lydės iki pat aukštosios mokyklos.
Žinias užtvirtinsime išradėjo pratybų sąsiuvinyjeROBOTIKOS AKADEMIJOS PRATYBOS. Žinias užtvirtinsime Išradėjo pratybų sąsiuvinyje - judant akademiniu keliu, norime, kad vaikai ne tik kiekvieną pamoką spręstų naujas problemas, konstruodami ir programuodami robotus, bet ir tai užfiksuotų savo pratybų sąsiuvinyje. Šios išradėjo pratybos padės vaikams užtvirtinti būrelio metu išmoktus dalykus, prisiminti išspręstas problemas, programavimo blokelius, mechaninių dalių pavadinimus. Tėveliai ir mokytojai galės stebėti vaiko progresą, matyti visų metų mokymosi eigą.
Pasiekimus įrodysime pasitelkdami akademinių kreditų sistemą 10 METŲ AKADEMIJA.
Pasiekimus įrodysime pasitelkdami Akademinių kreditų sistemą - Robotikos Akademija per ateinančius 3 metus ruošiasi tapti 10-ies metų akademija. Kad tai pasiektume, pradedame diegti akademinių kreditų sistemą.
Visi draugiškieji išradėjai nuo 4 iki 14 metų amžiaus, Robotikos Akademijoje lanko pagrindinį robotikos modulį. Pagrindinis robotikos modulis per metus suteikia 40 kreditų. Norint užbaigti Akademiją ir gauti sertifikuotą Robotikos Akademijos diplomą, su kuriuo pridedami papildomi balai stojant į geriausias Lietuvos mokyklas, gimnazijas bei universitetus reikia surinkti 400 akademinių kreditų, kurie tampa įrodymu, kad baigei visą Robotikos Akademijos kursą. Kiekvieną sezoną mes, drauge su savo partneriais, pridėsime naujų, specializuotų modulių, kurie fokusuosis į labiau specializuotas ir fokusuotas robotikos dalis, kaip tik konstravimas, mechanika arba tik programavimas.
Top