Ko išmoks vaikai?

 • Programavimo pagrindų;
 • Problemos/Sprendimo ieškojimo;
 • Pagrindinių energijos perdavimo formų;
 • Pasaulio pažinimo;
 • Praktinės matematikos;
 • Bendradarbiavimo;
 • Draugiškumo;
 • Kūrybiško mąstymo;
 • Veiksmų planavimo;
 • Gimtosios kalbos;
 • Meninės raiškos;
 • Etikos;

Amžius

Vaikai priimami į šią grupę, kai jiems sukanka 7 metai tais kalendoriais metais, kuriais vyksta priėmimas į programą. (Šiuo atveju į 2017/18m. programą 1 klasę gali ateiti vaikai, kuriems sukako/sukaks 7m. nuo 2017 sausio 1d. iki 2017 gruodžio 31d.)

Vaikų skaičius grupėje.

12 vaikų

Robotika 1 klasei

Kitas žingsnis link tobulesnių robotų kūrimo. Integruotos pamokos pagal pagrindinio ugdymo programas skatins vaikus atrasti bei domėtis naujovėmis. Pamokose vaikai gerins kalbėjimo įgūdžius, gilinsis į mokslo, technologijų ir inžinerijos klausimus, lavindami komandiškumo įgūdžius – ugdys draugiškumą, įgis algoritminio mąstymo pagrindus, rašys pirmąsias sukonstruotų mechanizmų valdymo programas. Įtraukiantys veikėjai kvies vaikus robotų pagalba spręsti problemas ir kurti naujus sprendimus pasitelkiant kūrybišką mąstymą.

Užsiėmimų programa parengta naudojant pažangią LEGO Education metodiką, atsižvelgiant į Robotikos Akademijos mokytojų sukauptą patirtį bei pradinio ugdymo programas. Turinys kurtas naudojantis integruotu vadovėliu “Vaivorykštė” kurio pagalba mokomuosius bendrojo (formaliojo) ugdymo dalykus galėjome perteikti per robotikos prizmę.

Robotikos Akademijos pirmokų pamoka trunka 90min. arba dvi akademines valandas. Pamokoje vaikai 1 valandą konstruoja bei programuoja, 20min. tobulina ir 10min. tvarkosi.

Mokomųjų dalykų kampainis

 • 7 m. kompetencijos
 

Pamokų pavyzdžiai

 
test
1. Rudens vėjas
test
2. Aš ir kiti
test
3. Pirmos snaigės