Ko išmoks vaikai?

 • Draugiškumo;
 • Išradingumo
 • Problemos sprendimo naudojant mechaninius darbo įrankius;
 • Saviraiškos;
 • Pateikti išvadas;
 • Pasaulio pažinimo;
 • Gimtosios kalbos;
 • Matematikos;
 • Meninės raiškos;
 • Etikos;
 • Sveikos gyvensenos.

Amžius

Vaikai priimami į šią grupę, kai jiems sukanka 6 metai tais kalendoriais metais, kuriais vyksta priėmimas į programą. (Šiuo atveju į 2017/18m. programą 0 klasę gali ateiti vaikai, kuriems sukako/sukaks 6m. nuo 2017 sausio 1d. iki 2017 gruodžio 31d.)

Vaikų skaičius grupėje

~10 vaikų

Robotika nulinukams (priešmokyklinukams)

Robotikos Akademijos priešmokyklinukų grupėje Jūsų vaikas užsiims priešmokykliniu ugdymu bei toliau tobulins ikimokyklinėje klasėje įgytas žinias, didesnį dėmesį atkreipiant į pasiruošimą mokyklai. Vaikai lavins kasdieninio gyvenimo, fizinio aktyvumo, kalbos, iniciatyvumo ir atkaklumo, tyrinėjimo, problemų sprendimo, kūrybiškumo, mokėjimo mokytis, emocijų suvokimo ir raiškos, savivokos ir savigarbos, santykių su suaugusiaisiais, santykių su bendraamžiais, meninės raiškos, estetinio suvokimo, aplinkos pažinimo, skaičiavimo ir matavimo, smulkiosios motorikos ir konstravimo įgūdžius.

Priešmokyklinukai ruošiasi mokyklai ir šis pasiruošimas svarbus tolimesnei ilgalaikei vaiko sėkmei mokykloje ir gyvenime. Visi žinome, kad mokymasis trunka visą gyvenimą, todėl reikia jį pamilti. Robotikos Akademija siūlo mokymąsi pamilti žaidimo pagalba, kuris yra skirtas padėti vaikui įgyti būtinų žinių, diegti jam esmines vertybines nuostatas ir ugdyti gebėjimus, padėsiančius jam toliau sėkmingai augti, bręsti ir mokytis mokykloje. Robotikos Akademijos priešmokyklinukų programoje vaikai daugiausia laiko praleidžia spręsdami problemas naudojant mechaninius darbo įrankius, juos tobulindami ir su jais žaisdami, taip užtvirtindami mokyklos arba darželio priešmokyklinėje grupėje įgautas teorines žinias, praktinėse ir smagiose užduotėlėse.

Užsiėmimų programa parengta naudojant pažangią LEGO Education metodiką, atsižvelgiant į Robotikos Akademijos mokytojų sukauptą patirtį, priešmokyklinio ugdymo programas ir kitus šaltinius.

Robotikos Akademijos priešmokyklinukų pamoka trunka 90min. arba dvi akademines valandas. Pamokoje vaikai 1valandą dirba, 20min. žaidžia ir 5-10min. tvarkosi pamokos pabaigoje.

Kompetencijų kampai:

 • 5 m. kompetencijos
 

Pamokų pavyzdžiai

 
test
1. Aš robotų klasėje
test
2. Gamtoje
test
3. Atradimai