Robotika trečiokams

Dirbama su naujausiais LEGO MINDSTORM Education EV3 robotų konstruktoriais. Pamokose skatinama suprasti ir pažinti savo aplinką, įvairius jos reiškinius kartu su inovatyviais veikėjais bei jų istorijomis. 

Svarbiausias šio sezono tikslas iš turinio pusės - tai stiprinti užduotis ties programavimu. Pamokose įdiegėme pseudokodus, kuriuos vaikai mokysis šifruoti ir konvertuoti į programavimo blokelius. Kadangi ši programavimo programa yra naudojama ir universitetuose, norime, kad vaikai įgautų kuo daugiau patirties, dirbant su ja. Mūsų tikslas - padėti vaikui suprasti programavimo reikšmę, veikimo principą bei kaip logiškai parašyti kodą, kuris atliktų reikiamą funkciją. 

Edukacinė-teorinė dalis parengta remiantis bendrojo ugdymo programa, „Vaivorykštė“ vadovėliais, LEGO Education metodika bei atsižvelgta į Robotikos Akademijos mokytojų sukauptą patirtį. Robotikos Akademijos trečiokų pamoka trunka 90 min. arba dvi akademines valandas. Pamokoje 20 min. užima teorinė dalis, 40 min. konstruojama, 25 min. išbandoma bei tobulinama konstrukcija ir 5 min. tvarkomasi.

Kaip vyksta būrelis?

Vaikai dirba komandoje po du, o grupėje iki 12 vaikų.
Būrelio metu vaikai žaidžia ir konstruoja naudodami LEGO "EV3" rinkinį ir kompiuterį.
Įtraukianti istorija atskleidžia dienos problemą.
Būrelio trukmė 90 min, kuri paskirstoma taip:

Ugdomų kompetencijų kampainiai

Robotikos Akademijos pamokos ir mokytojai įkvepia vaikus domėtis pasauliu, mąstyti, kūrybiškai spręsti problemas. Būreliuose vaikai:

Išmoks daugiau apie įvairius robotų jutiklius bei jų panaudojimą;
Gilins žinias apie roboto variklius bei jų jungimo būdus konstrukcijose;
Ugdys erdvinį mąstymą;
Gerins įgytus algoritminio mąstymo pagrindus;
Lavins sukurtų mechanizmų programinį valdymą;
Mokysis priimti sprendimus, kaip spręsti problemas, galinčias pasitaikyti jų kasdienybėje.
Top