Ko išmoks vaikai?

 • Draugiškumo;
 • Išradingumo;
 • Pasaulio pažinimo;
 • Mechanikos;
 • Fizikos;
 • Programavimo pagrindų;
 • Praktinės matematikos;
 • Bendradarbiavimo;
 • Kūrybiško mąstymo;
 • Veiksmų planavimo;
 • Veiksmų reguliavimo;
 • Pasaulio pažinimo;
 • Gimtosios kalbos;
 • Istorijos;
 • Matematikos;
 • Meninės raiškos;
 • Etikos;
 • Anglų kalbos;

Amžius

Vaikai priimami į šią grupę, kai jiems sukanka 9 metai tais kalendoriais metais, kuriais vyksta priėmimas į programą. (Šiuo atveju į 2017/18m. programą 3 klasę gali ateiti vaikai, kuriems sukako/sukaks 9m. nuo 2017 sausio 1d. iki 2017 gruodžio 31d.)

Vaikų skaičius grupėje.

12 vaikų

Robotika 3 klasei

Smagiosios robotikos pamokos ir mokytojai įkvepia vaikus domėtis pasauliu, mąstyti, kūrybiškai spręsti problemas. Būreliuose vaikams aiškinama apie jutiklius, motorus, jų jungimus, konstrukcijas, sukurtų mechanizmų programinį valdymą. Užsiėmimuose ugdomas erdvinis mąstymas. Dirbama su naujausiais LEGO MINDSTORM Education EV3 robotų konstruktoriais. Pamokose skatinama suprasti ir pažinti savo aplinką, įvairius jos reiškinius kartu su inovatyviais veikėjais bei jų istorijomis.

Edukacinė-teorinė dalis parengta remiantis bendrojo ugdymo programa, „Vaivorykštė“ vadovėliais, LEGO Education metodika bei atsižvelgta į Robotikos Akademijos mokytojų sukauptą patirtį.

Robotikos Akademijos trečiokų pamoka trunka 90 min. arba dvi akademines valandas. Pamokoje 20 min. trunka teorinė dalis, 40 min. konstruojama, 25 min. išbandoma ir tobulinama konstrukcijas ir 5 min. tvarkosi.

Kompetencijų kampai:

 • 9 m. kompetencijos
 

Pamokų pavyzdžiai

 
test
1. Gyvename kartu
test
2. Pažįstu ir saugau gamtą
test
3. Aš Jau ne vaikas