Turinys

Per praeitus mokslo metus mūsų būrelį visoje Lietuvoje lankė net:

5500 vaikų 

Sukurta jau daugiau nei

700 ak. val.

unikalaus turinio
Tai mums didelis rodiklis, kuris skatina tobulėti,
kurti ir stengtis atrasti vis kažką naujo.

Ugdomos kompetencijos

Programavimo įgūdžiai
Konstravimo įgūdžiai
Darbas komandoje
Loginis ir analitinis mąstymas
Bendravimo įgūdžiai
Problemų sprendimo įgūdžiai
Motyvacija ir pasitikėjimas savimi

Pratybos

Šio sezono naujiena - pirmosios Lietuvoje technologinio būrelio pratybos! Jos skirtos užfiksuoti tam, ko išmokstama robotikos akademijos būreliuose. Nuo sugalvotų konstrukcijų idėjų iki loginių užduočių sprendimo. Nuo spalvinimo iki programavimo blokelių sekos. Nuo mechaninių konstrukcijų eskizų iki smagių faktų apie pamoką pasižymėjimo. Išradėjų užrašuose vaikai, remdamiesi integruotu ugdymu, visapusiškai lavins mokykloje įgytas teorines žinias bei užtvirtins jas praktikoje, kurdami realius LEGO sprendimus, būrelių metu pateiktoms problemoms. Tai didelis žingsnis link 10 metų akademijos bei tapimo patraukliausiu švietimo partneriu Lietuvoje.
Daugiau

Mąstymo metodai

Robotikos akademija per 6 veiklos metus išanalizavo, jog vaikai geriausia įsisavina žinias pasitelkdami Inžinerinį ir Mokslinį mąstymo metodus. Sistemingai remiantis integruoto ugdymo programa bei STE(A)M mokslais kuriame Robotikos akademijos būrelių turinį, kurį pritaikome vaikams nuo 3 metų iki 5 klasės. Per visas amžiaus grupes vaikai nuolat analizuoja problemas, ieško sprendimo būdų. Patirtis rodo, jog toks mokymo metodas leidžia vaikams udyti inžinerinį mąstymą bei naudoti jį praktikoje. Vyresnių klasių vaikai, įsisavinę inžinerinio mąstymo metodą pereina prie mokslinio mąstymo, kuris juos lydės iki pat aukštosios mokyklos.

Inžinerinis metodas

Mokslinis metodas

Pamokose naudojamos metodikos

5F metodika

Organizavimas
Smagu
Srautas
4C metodika
Faktai

Kalbant su vaikais svarbu nepamiršti ne tik pateikti įdomius faktus, bet ir sukurti smagią ir jaukią atmosferą, kurioje vaikas norėtų mokytis, būtų žingeidus ir trokštų dar ir dar kartą čia sugrįžti. Dažnai tai yra pamirštama, nes koncentruojamasi tik į vaiko žinių gilinimą. Todėl mes, Robotikos akademija, stengiamės visą tai sujungti į vieną, kad vaikas išlaisvintų savo idėjas ir pats ieškotų būdų įvairioms problemoms spręsti. Visas turinys paruoštas remiantis 5F metodika, kuri susideda iš šių dalių: Organizavimas: įtraukianti istorija, užduodami atviri klausimai skatinantys vaiką pasisakyti. Svarbu, kad vaikas ne tik klausytų, bet turėtų galimybę išreikšti savo nuomonę. Smagu: svarbiausia, kad vaikui patiktų, būtų smagu ir jam būtų suteiktos visos galimybės įgyvendinti savo idėjas. Juk geriausios idėjos kyla tada, kai vaikas atsipalaidavęs ir laisvai gali reikšti savo mintis ir svajones. Srautas: svarbiausia atsižvelgti į vaikų užduotis, todėl jos yra diferencijuojamos atsižvelgiant į vaiko amžių ir jo kompetencijas, kad nebūtų per sunku ar per lengva. 4C metodika: Kiekviena pamoka suskirstyta į 4 dalis: įtraukianti istorija, konstravimas, aptarimas, tobulinimas. Taip vaikai geriausiai įsisavina žinias. Faktai: vaikas kiekvienoje pamokoje ne tik įtraukiamas į istoriją, bet vis sužino kažką naujo įvairiomis kasdieninėmis temomis, kurios yra akademiškai aktualios. Tai, ką vaikas sužino nefomaliajame ugdyme per robotikos būrelį, lengvai gali pritaikyti formaliame ugdyme per pamokas. Taip pratęsiame vaiko žinias ir jas papildome kiekvieną savaitę, kad pamokos metu jis galėtų žinoti daugiau nei kiti.

4C Metodika

Įtraukianti istorija
Konstavimas
Aptarimas
Tobulinimas

Kiekvieną kartą būreliuose dirbame tokia eiga: susirenkame, aptariame praeitą pamoką, pasidaliname įspūdžiais ir keliaujame per pamokos temą. Problemą sprendžiame tik ją išsiaiškinę ir sugalvoję sprendimo būdą. Sukonstravus, robotą būtina išbandyti, nes tik bandymų būdu žinosime ar sugalvotas sprendimas yra tinkamas. Visada naujas daiktas yra patobulinamas, prieš tai bendrai aptarus, ko jam trūksta ir kaip jį pagerinti. Kiekvienoje pamokoje yra paruoštos instrukcijos, kad vaikai galėtų sudėlioti realų ir veikiantį konstruktą. Tačiau, visada skatiname, kad vaikas pats priimtų tinkamą problemos sprendimą, sugalvotų jam tinkamą konstrukciją, tačiau nepamirštų pasitarti ir su komandos draugu ar jo idėjos ir sprendimai yra priimtini abiems. Labai svarbi šio proceso dalis yra aptarimas. Aptarimo metu su vaikais atsitraukiame nuo sukonstruoto prototipo ir apsvarstome, ar jis tinkamai veikia, ar galėtų būti pritaikytas realybėje. Jei taip, svarstome kaip jis gali būti patobulintas ir ko jam trūksta integracijai į kasdienį gyvenimą: tai gali būti papildomos funkcijos, užduotys robotui atlikti ar išvaizdos dizainas.

Integruotas ugdymas

Mūsų programa yra paremta į integruotą švietimą orientuotais „Baltų lankų“ leidyklos vadovėliais, tokiais kaip „Katino dienos“, „Vaivorykštė“ bei „Formulė“. Taip formaliojo švietimo metu įgytos žinios yra praktiškai pritaikomos neformalaus robotikos užsiėmimo metu. Kai neformalus švietimas papildo formalųjį švietimą – vaikas gali per pamokas įgytas žinias patikrinti praktinių užsiėmimų metu pagal įtraukiančią robotikos būrelių programą. Didžiausia popamokinio būrelio vertė atsiskleidžia, kai vaikai ima suprasti tai, kas mokykloje buvo aiškinama tik iš teorinės pusės.

Kur toliau?

Top