Neformaliojo vaikų švietimo krepšelis

Kas yra NVŠ?

NVŠ – neformalaus vaikų švietimo krepšelis. Jį suteikia savivaldybės vienam vaikui vieno būrelio lankymui. Krepšelio tiekėją Jūs turite teisę keisti kartą per mėnesį mėnesio gale – buvęs tiekėjas privalo Jus išregistruoti, kad galėtų įregistruoti naujas.

Kas skiria NVŠ?

NVŠ krepšelį skiria Jūsų miesto ar rajono savivaldybė įstaigoms, kurios yra pateikusios ir laiku atnaujinusios programas. Dokumentų surinkimo tvarką taip pat nustato savivaldybė.

Kas gali gauti NVŠ?

NVŠ suteikiamas tik moksleiviams nuo 1 iki 12 klasės. NVŠ nėra suteikiamas darželinukams, priešmokyklinukams/nulinukams.

Nuo kada taikoma NVŠ kompensacija?

Įprastai NVŠ krepšelis skiriamas einamiesiems mokslo metams nuo rugsėjo 1 d. iki birželio mėn. 30 d., skirtingose savivaldybėse gali būti taikomi ir kiti laikotarpiai. Šios informacijos ieškokite savo miesto savivaldybės puslapyje.

Kokio dydžio yra NVŠ kompensacija?

NVŠ kompensacija skiriasi kiekviename mieste ir priklauso nuo savivaldybės paskirto biudžeto, galite pretenduoti gauti tam tikro dydžio (15-25 eurų, priklausomai nuo savivaldybės) valstybės finansavimą.

Kaip gauti NVŠ krepšelį?

Jei norite pretenduoti gauti NVŠ krepšelį, registruodamiesi į būrelį paspauskite varnelę prie skilties „Noriu gauti NVŠ finansavimą“. Pretenduojantys gauti NVŠ finansavimą vėliau eilės tvarka bus informuojami apie būtiną NVŠ krepšelio sutarties pasirašymą. Įprastai NVŠ krepšelis skiriamas einamiesiems mokslo metams nuo rugsėjo 1 d. iki birželio mėn. 30 d., skirtingose savivaldybėse gali būti taikomi ir kiti laikotarpiai. Šios informacijos ieškokite savo miesto savivaldybės puslapyje. Finansavimas suteikiamas tik kai gaunate patvirtinimą iš mūsų. Pastaba: NVŠ krepšelių skaičius ribotas!

Pateikiau sutartį, ar gausime NVŠ krepšelį?

Kiekvieno miesto savivaldybė švietimo įstaigoms skiria ribotą NVŠ krepšelių skaičių. Kai pasirašysite NVŠ sutartį, jūsų sutarties duomenys bus tikrinami Mokinių registre, kuriame matysime ar vaikui nėra priskirtas finansavimas kitoje įstaigoje. Jei NVŠ finansavimą naudojate kitoje įstaigoje – Robotikos akademijoje NVŠ finansavimas Jums nebus taikomas. 

Jums gali būti neskirtas NVŠ krepšelis jei:

  • iki reikiamo termino vaikas nebuvo išregistruotas iš kitos įstaigos;
  • neliko NVŠ vietų mūsų būrelyje (norinčių jį gauti yra daugiau, nei savivaldybė skiria vietų)
  • jūsų vaikas nėra registruotas kaip moksleivis (yra darželinukas arba nulinukas)
  • laiku nepasirašėte NVŠ finansavimo sutarties
  • vaikas dėl ligos ar kitų priežasčių per vieną mėnesį buvo mažiau nei 3 užsiėmimuose - tą mėnesį NVŠ nuolaida netaikoma.

Jeigu per mėnesį vaikas praleidžia daugiau nei 2 užsiėmimus ne dėl ligos, NVŠ krepšelis gali būti nutraukiamas ir iš naujo NVŠ krepšeliu bus galima pasinaudoti tik tuomet jei bus likę papildomų vietų.

Kada bus netaikoma NVŠ kompensacija, net ir patvirtinus sutartį?

Jei vaikas per mėnesį sudalyvaus mažiau nei 50% užsiėmimų – pagal savivaldybės nustatytas taisykles NVŠ bus netaikomas.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram